Algemene voorwaarden

Alle deelnemers van de Avondvierdaagse gaan akkoord met het gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van Stichting Wandelsport Alphen aan den Rijn zonder daarvoor vergoeding te claimen.

De Avondvierdaagse is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement.

Deelnemen aan de Avondvierdaagse geschiedt vrijwillig, is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

Stichting Wandelsport Alphen aan den Rijn kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

Indien door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Inschrijfgelden worden dan overgemaakt op rekening van Stichting KiKa. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de volgende editie vindt dan een jaar later plaats.De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

Indien u wegens omstandigheden niet meer kan deelnemen aan de Avondvierdaagse is het tot 1 mei mogelijk om uw inschrijving te annuleren met restitutie van het inschrijfgeld. Na deze betreffende datum is het niet meer mogelijk om uw inschrijving te annuleren met restitutie van het inschrijfgeld. Indien u iemand uit uw omgeving kent die nog zou willen deelnemen aan de avondvierdaagse is het wel mogelijk dat hij/zij uw startbewijs overneemt. Mocht u iemand vinden die uw startbewijs kan overnemen dan ontvangen wij graag de persoonsgegevens en zetten wij het startbewijs om.

Het is toegestaan aangelijnde (huis)dieren en/of kinderwagens mee te (doen) voeren.

Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

Stichting Wandelsport Alphen aan den Rijn is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers of verlies van bezittingen.

Stichting Wandelsport Alphen aan den Rijn behoudt zich het recht voor de route, start- en finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Avondvierdaagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van Stichting Wandelsport Alphen aan den Rijn kan worden verwacht. Inschrijfgelden worden dan niet gerestitueerd maar worden overgemaakt naar een, door de organisatie te bepalen, goed doel.