Reglement

Aanwijzingen van Politie, Verkeersregelaars, EHBO en Vrijwilligers en Bestuursleden moeten ten alle tijden direct worden opgevolgd! Wij gebruiken het afgezette gedeelte bij Burgemeester Visserpark. Op het door ons afgezette achterste gedeelte is slechts plaats voor 2000 kinderen en hun begeleiders. Wij verzoeken u dringend om na het brengen van uw kind zo spoedig mogelijk het door ons afgezette terrein te verlaten.
 • Iedere deelnemer wordt geacht 4 avonden de 5 km te lopen
 • Startgeld bij de inschrijving € 5,00 p.p. Om de start zo spoedig mogelijk te laten verlopen, wordt men verzocht om tien minuten voor aanvang start bij de groep waar men loopt aanwezig te zijn.
 • Iedere avond wordt om 18:15 uur (individuele lopers) en 18:30 uur (groepen) op een, door het bestuur bepaalde, volgorde gestart.
 • Groepen die compleet zijn mogen zich bevinden naar het warming-up plein.
 • Het is tijdens de tocht niet toegestaan andere groepen te passeren.
 • Ouders/verzorgers die hun kinderen brengen en niet als begeleider meelopen dienen zo spoedig mogelijk het terrein van Burgemeester Visserpark te verlaten.
 • Er mogen geen begeleiders met fietsen tussen de stoet meelopen.
 • Minimaal 1 begeleider op 4 kinderen. Tijdens de vierdaagse is het meelopen van extra ouders/kinderen niet toegestaan m.u.v. van de laatste avond vanaf het Europapark.
 • In de stoet lopen de kinderen 2 aan 2 i.v.m. de veiligheid van deelnemers.
 • Als begeleider dient u de kinderen te begeleiden en aan te spreken op ongeoorloofd gedrag. Ook dient u te zorgen dat afval niet op de grond wordt gegooid en wordt er niet gerookt door leiding voor en tijdens het wandelen!
 • Geef uw kind niet te veel snoep en drinken mee! Bovendien delen wij ook iets lekkers uit! De traktaties die wij uitdelen zijn alleen bedoeld voor de deelnemers.
 • Het is niet toegestaan om in de route van de 4 daagse zelfstandig te gaan uitdelen (eten en drinken e.d) voor de eigen groep of school. Dit houdt de hele stoet op.
 • Houd tijdens de intocht rekening met het uitdelen van snoep. Deel niet uit voor de start, maar tijdens de intocht vanaf het Europapark. Denk aan die zere nekjes!
 • U kind wordt beloont met een medaille, wilt u meer geven denk daarbij aan iets anders dan snoep.
 • Het bestuur van de Alphense Avondvierdaagse is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook die tijdens het wandelevenement plaatsvindt.
 • Alle deelnemers van de Avondvierdaagse gaan akkoord met het gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Avondvierdaagse zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 • De Avondvierdaagse is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement.
Uitzonderingen m.b.t. bovenstaande alleen na overleg met het bestuur tijdens de Avondvierdaagse, herkenbaar aan de blauwe hesjes.